Border Buda

Stad in vernieuwing
Cultuur & Erfgoed

Border Buda is een cultureel project dat focust op het gebied Buda, een industrieterrein dat zich uitstrekt over Machelen, Vilvoorde en Brussel. Buda kent veel leegstand, industrie en woekerend onkruid. Het is een industriële grijze zone, met een rijke geschiedenis én een groot potentieel. Helaas is het gebied een blinde vlek voor veel bewoners van de drie aangrenzende gemeenten. Het project wil samen met een aantal kunstenaars een eerste stap zetten om dit gebied te verkennen met als doel de blik van de inwoners van Machelen, Vilvoorde en Brussel (Haren) terug op Buda te richten en er opnieuw een intergenerationele ontmoetingsplek van te maken.

De eerste fase van het project focust op artistieke installaties in de openbare ruimte én de zoektocht naar een permanente plek in de leegstaande panden in Buda. De realisatie van het artistieke parcours is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de kunstenaars en de curatoren. Centraal staan de vervoersassen die de identiteit van Buda vormen: het spoor, het viaduct van Vilvoorde, de steenweg, het water (Zenne en Kanaal) en de toekomstige fietssnelwegen.

Border Buda werd gelanceerd met de inhuldiging van het kunstwerk Landmarks van Ilke Gers op 27 oktober 2023. Dit evenement vormt de start van de ontwikkeling van verschillende kunstwerken in de publieke ruimte, waarvan de resultaten getoond worden in een tentoonstelling en publiek programma van 26 - 28 april 2024.

Het volledige project loopt drie jaar met een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten van de Vlaamse Overheid, en het wordt ondersteund door Vilvoorde, Brussel en Machelen.

Off the beaten track’ is in tijden van massatoerisme vooral een marketingcliché dat net iets te kwistig wordt rondgestrooid. Maar kunstenparcours Border Buda mag dat label wel met recht en reden claimen.” (aldus De Tijd).

Naar top