Staalkaart van de moderne architectuur – 5,6 km

De Vilvoordse gebouwen die De Winter en Engels in de jaren vijftig en zestig ontwierpen vormen een dicht netwerk van referentiepunten over de provinciestad, die daardoor een mooie staalkaart van vijftiger- en zestiger-jaren architectuur is geworden. Ze overstijgen de provincialistische context en kunnen, zonder dat het om prestigeprojecten gaat, wedijveren met het internationale forum?

Hiermee besluiten de auteurs Geert Conaerts en Eva De Wachter hun eindwerk over de architecten Lucien Engels en Roger De Winter, die zowel samen als afzonderlijk verschillende woningen hebben ontworpen in Vilvoorde. Met een “dicht netwerk” verwijzen de auteurs naar de meer dan 40 woningen die min of meer in dezelfde buurt werden gebouwd.

Het was niet toevallig dat de architecten een dergelijk dicht netwerk van huizen konden uitbouwen in een korte tijd. Engels en De Winter voerden hun Vilvoordse projecten voornamelijk uit tijdens de jaren 1950 -1960 en dat bleek een hoogtepunt in de Belgische huisvestingsgeschiedenis. Het is dan ook de vraag welke invloed het (naoorlogs) huisvestingsbeleid op de uitbreiding van Vilvoorde had en in welke mate de projecten van architecten Engels en De Winter hierdoor werden beïnvloed.

Een antwoord op onder meer die vragen krijgt u in het boek Vilvoorde, Staalkaart van moderne architectuur - Roger De Winter en Lucien Engels, dat in 2010 werd uitgegeven op initiatief van de Provincie Vlaams-Brabant. Behalve een uitgebreide beschrijving van 46 woningen, rijkelijk geïllustreerd met interieurfoto’s, bevat het boek ook bijdragen over de maatschappelijke en de modernistische context waarin ze tot stand kwamen en over hun hedendaagse kwetsbaarheid.

Boeiende lectuur, die aanzet tot een verkenning ter plaatse. Vandaar dat de provincie Vlaams-Brabant en het stadsbestuur van Vilvoorde deze wandelbrochure samenstelden.

Benieuwd naar de gebouwen die Engels en Dewinter ontworpen hebben? Tijdens deze wandeling krijg je uitleg bij maar liefst 37 panden. 

deze wandeling met gids boeken

Downloads

Naar top