Watersite – 3 km

Water

De stedenbouwkundige conceptstudie van Xaveer De Geyter Architecten – opgesteld in 2006 in opdracht van Novovil NV en PSR Brownfield Developers – vormt het vertrekpunt voor alle ontwikkelingen in de Watersite-zone.

De studie gaat uit van het landschap, met elementen zoals het Zeekanaal Brussel-Schelde, de Zenne en het park Drie Fonteinen. Het gebied wordt opgedeeld in verschillende blokken waarbij de Zenne een constante is.

Het plan van Xaveer De Geyter vormt tot op vandaag het uitgangspunt voor alle verdere ontwikkelingen in de zone.

De eerste twee deelprojecten, Kanaalpark en 4 Fonteinen (De Molens) ter hoogte van de Broekstraat, zijn in ontwikkeling.

In het verlengde van de Broekstraat komt een nieuwe treinhalte, een sterke troef voor toekomstige ontwikkelingen langs de as Broekstraat - Kerklaan.

Voor de zone tussen Kanaalpark en 4 Fonteinen werd een visie ontwikkeld en ook voor het zuidelijke deel zijn er plannen.

Vanuit Watersite wordt de link gelegd met het park Drie Fonteinen door de Salangaanbrug, een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het kanaal.

Tussen Vlaanderen- en Broekstraat wordt de kanaaloever stap voor stap ingericht als fiets- en wandelboulevard.

Richting Brussel en vooral voorbij het viaduct ligt de klemtoon op kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) en bedrijven.

De Zenne is de rode draad door het gebied. Haar oevers worden gebruikt als publieke ruimte met fiets– en wandelpaden.

deze wandeling met gids boeken

Downloads

Naar top